Програма “Доступне житло для учасників АТО”

0

Українці пільгових категорій, у тому числі вимушені переселенці та  учасники АТО, можуть зареєструватися й подать заявку на участь у програмі “Доступне житло” на сайті “Держмолодьжитло” у необхідному регіональномууправлінні, повідомляє прес-служба Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Програмою Доступне житло можуть скористатись громадяни (сім’ї):

  • які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
  • у яких відсутня на праві власності житлова площа (без урахування житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території); 
  • які мають у власності житлову площу не ˃ 13,65 м2

Середньомісячний грошовий дохід яких разом із доходом членів їх сімей із розрахунку на одну особу не більше 5-тикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату

Загальна інформація

Відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, завтердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.09 № 140 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 708), забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193.

Окрім державної програми забезпечення доступним житлом, громадянам можуть бути доступні місцеві програми, умови надання підтримки за якими можуть визначатись особливими умовами, встановленими діючими нормативними актами, виданими державними органами відповідного регіону.

Формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, визначаються міжвідомчою комісією, склад якої затверджується Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Перелік шаблонів документів, що використовуються регіональним управлінням для реалізації програми:

Розмір державної підтримки розраховується з урахуванням:

  • площі – 21 м2 загальної площі на 1 особу + 10,5 м2 метра на сім’ю
  • не більше граничної вартості 1 м2 загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування житла

Розрахунок граничної вартості проводиться за формулою:

Гранична вартість = опосередкована вартість * коєфіцієнт населеного пункта,

де опосередкована вартість – це вартість  1 м2 житла встановлена наказом Мінірегіону а, коефіцієнт дорівнює:

1,75 – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків
1,5 – Для міст-обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб
1,25 – Для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб
1 – Для інших населених пунктів

Необхідні документи

Для участі в прорамі необхідно подати наступний перелік документів:

Перелік  документів до заяви громадянина

Заява одинокого громадянина

Заява одинокого громадянина на квартиру

Заява сім’ї

Заява сім’ї на квартиру

Довідка про доходи одинокого громадянина

Довідка про доходи сім’ї

Умови отримання

 Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 140.

Згідно п.8 цієї постанови, право на державну підтримку мають:

  • Громадяни,   які  перебувають  на  обліку  громадян,  що потребують  поліпшення  житлових  умов,  та  члени  їх  сімей, які перебувають на такому обліку;
  • Громадяни,  у  яких  відсутня  на праві власності житлова площа,  та  члени  їх  сімей,  у  яких відсутня на праві власності житлова площа;
  • Громадяни,  які  мають  у  власності житлову площу, що не перевищує  13,65  кв.  метра,  та  члени  їх  сімей,  які  мають у власності  житлову  площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;
  • Громадяни,  відомості про яких відповідно до вимог Закону України  “Про  забезпечення  прав  і свобод внутрішньо переміщених осіб”  (  1706-18 ) внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо  переміщених  осіб,  якщо  такі  громадяни  не  мають у власності  іншої  житлової  нерухомості  ніж та, що розташована на території,  визначеній  тимчасово окупованою територією відповідно до  Закону  України  “Про  забезпечення  прав і свобод громадян та правовий   режим   на   тимчасово  окупованій  території  України” (  1207-18  ),  та  на  території  населених пунктів, зазначених у переліку  населених  пунктів,  на  території яких органи державної влади  тимчасово  не  здійснюють  свої  повноваження,  та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N  1085  ( 1085-2014-п ) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655).

Середньомісячний грошовий дохід зазначених категорій громадян (заробітна  плата,  пенсія,  соціальна  та  матеріальна  допомога, стипендія  та  інші  соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової,  викладацької,  творчої  діяльності  та іншої незалежної професійної  діяльності,  усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців,   дивіденди,   відсотки,  роялті,  дохід  від відчуження  цінних  паперів і корпоративних прав) разом із доходом членів   їх   сімей   із  розрахунку  на  одну  особу  не  повинен перевищувати  п’ятикратного  розміру  середньомісячної  заробітної плати  у  відповідному  регіоні,  розрахованого  згідно  з  даними Держстату.

Окрім цієї державної програми , іcнує понад 30 місцевих програм, відповідно до яких молоді громадяни України мають можливість придбати житло шляхом отримання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою від 30 до 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту (далі – державна підтримка).

СТАТИСТИКА

 За час реалізації програми “Доступне житло” підтримку отримали 3,7 тисяч сімей.

Ознайомитись з оперативною інформацією щодо стану надання державної підтримки в поточному році ви можете на сайтах регіональних управлінь Держмолодьжитла  у розділі “Доступне житло/Стан реєстрації заяв”

Інформація про введення будинків в експлуатацію

в рамках виконання програми будівництва доступного житла

на 2010-2017 роки

Рік Загальна кількість введених будинків Загальна кількість квартир в будинках Загальна площа будинків (тис. кв. м.) Кількість квартир учасників програми Площа квартир учасників програми (тис. кв. м.)
       2010
12 1126  77,4 113  6,6
2011
41 5296 360,1 726 49,4
2012
45 5113 302,6 703 45,6
2013
62 7664 554,8 1064 73,5
2014
31 3331 225,7 561 33,1
2015
18 2935 207,8 126  7,7
2016
16 2635 175,3 67  3,7
2017
(І пів.)
 3  671   53,13  41  2,4
Разом: 214 26865 1812,2 3324        217,7

Кількість сімей, які отримали державну підтримку

Рік Кількість сімей
2010  590
2011  792
2012 1258
2013  823
2014  147
2015   11
2016   39
2017 (І пів.)    9
Всього 3669

 

Напишіть відгук