Йде підготовка до призову громадян України на строкову військову службу восени 2018 року

0

Згідно Указу Президента України у жовтні 2018 року розпочнеться призов громадян України на строкову військову службу.

В обласних та Київському міському військових комісаріатах продовжується підготовка до успішного проведення призову молодого поповнення Збройних Сил України.

Проводиться детальний аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників, які проживають у кожному районі, та області (місті) в цілому, організовано проведення всебічного та поглибленого вивчення призовників, які підлягають черговому призову.

До роботи з вивчення особистих якостей призовників, особливостями добору поповнення для режимних частин, порядком проведення бесід і заповнення листків вивчення та іншими питаннями, залучаються найбільш досвідчені робітники військових комісаріатів, викладачі допризовної підготовки навчальних закладів та офіцери запасу.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, навчального закладу, в якому працює (навчається) призовник.

Організовано звірки з підприємствами, установами, організаціями з метою отримання списків працюючих у них призовників.

Призовників, які рішенням районних (міських) призовних комісій визнані тимчасово непридатними до строкової військової служби строком до 6 місяців, підлягаючих черговому призову викликають до військових комісаріатів та направляють на лікування з визначенням строків його завершення.

Якщо за своїми релігійними переконаннями призовники не можуть проходити строкову військову службу їх направляють у відділи з питань альтернативної служби для оформлення заяви на проходження альтернативної (невійськової) служби.

Вказані підготовчі заходи дозволять отримати повні об’єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку, непридатних до військової служби за станом здоров’я, а також не допустити направлення до режимних частин призовників, які не відповідають вимогам служби в цих частинах.

Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України

Напишіть відгук